1-abc.net Security Box 6.00 - Công cụ bảo vệ dữ liệu cá nhân & các tập tin bảo mật1-abc.net
Security Box là một công cụ toàn diện để bảo vệ dữ liệu cá nhân và các tập tin bảo mật. Nó tích hợp một trình quản lý mật khẩu, nhật ký cá nhân, bộ mã hóa tập tin, máy xóa tập tin, sao lưu và đồng bộ hóa để nâng cao tính bảo mật chung của hệ thống.

Password Organizer công cụ quản lý để tạo và tổ chức tất cả các dữ liệu đăng nhập và mật khẩu của bạn.
Nhật ký cá nhân giúp bạn nhớ những ý tưởng của bạn và lưu chúng trong một tập tin được bảo mật và mã hóa cao. Nó cũng sử dụng các phương pháp mã hóa khác nhau như AES, Caesar, Blowfish, Twofish, Bộ mã hoá HEX đơn giản, Serpent, MARS và TEA. Để lưu dữ liệu quan trọng trên ổ đĩa ngoài hoặc các nơi khác trên hệ thống của bạn, Backup Module là công cụ để sử dụng sao lưu, cũng có thể được cấu hình để chạy tự động.

Synchronizer module so sánh các tập tin trong các thư mục khác nhau và sao chép những cái mới nhất cho cả hai thư mục. Nó có thể được sử dụng trên các máy chủ FTP quá. File Washer là mô-đun để sử dụng để xoá vĩnh viễn các tệp khỏi ổ cứng của bạn, vì vậy chúng không thể khôi phục được.

Tính năng chính:
  • Password Organizer - Quản lý và tổ chức tất cả các dữ liệu đăng nhập cá nhân và mật khẩu của bạn!
  • Personal Diary - Lưu suy nghĩ của bạn vào một tập tin nhật ký cá nhân, mật khẩu bảo mật và mật mã!
  • File Encrypter - Bảo vệ các tập tin của bất kỳ loại tập tin nào với mật khẩu cá nhân sử dụng tối đa 10 phương pháp mã hóa khác nhau!
  • File Washer - Xoá bỏ các tập tin hoàn toàn để chúng không bao giờ có thể được phục hồi lại!
  • Sao lưu - Lưu mỗi loại dữ liệu quan trọng và các tập tin theo lịch trình và tự động!
  • Synchronizer - Đồng bộ hóa các thư mục nội bộ hoặc thư mục FTP theo lịch trình và tự động!
  • Chương trình có thể được cài đặt trên thẻ USB, thẻ máy ảnh hoặc gần như tất cả các phương tiện ghi lại lại khác
  • Sử dụng rất ít tài nguyên hệ thống
  • Áp dụng cho Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10.


# Phần mềm đang có khuyến mãi 24h các bạn tải link fshare về cài đặt sẽ tự kích hoạt bản quyền.Link trang chủ: 1-abc.de/en/0031/secbox.exe - 1 -abc.net Security Box
Link fshare: fshare.vn/file/JZ4BYN5D7NFU