Display Driver Uninstaller 17.0.7.4 - Công cụ gỡ bỏ driver tận gốc

Display Driver Uninstaller là một tiện ích loại bỏ trình điều khiển có thể giúp bạn gỡ bỏ hoàn toàn các trình điều khiển card đồ hoạ AMD / NVIDIA khỏi hệ thống của bạn mà không để lại các mục dư thừa (bao gồm các khóa registry, các thư mục và các tập tin, trình điều khiển lưu trữ). Các trình điều khiển video của AMD / NVIDIA thường có thể được gỡ cài đặt khỏi bảng điều khiển Windows, chương trình gỡ cài đặt trình điều khiển này được thiết kế để sử dụng trong trường hợp gỡ bỏ cài đặt trình điều khiển tiêu chuẩn thất bại, hoặc bất cứ khi nào bạn cần để xóa triệt để các trình điều khiển card màn hình NVIDIA và ATI.

Khuyến cáo sử dụng:

-DDU nên được sử dụng khi có vấn đề gỡ cài đặt / cài đặt trình điều khiển hoặc khi chuyển đổi thương hiệu GPU.
-DDU không nên được sử dụng mỗi khi bạn cài đặt trình điều khiển mới, trừ khi bạn biết bạn đang làm gì.
-Những công cụ có thể được sử dụng ở chế độ Normal nhưng để ổn định tuyệt đối khi sử dụng DDU, Safemode luôn là công cụ tốt nhất.
-Đặt bản sao lưu hoặc khôi phục hệ thống (nhưng thông thường nó sẽ khá an toàn).
-Tốt nhất là loại trừ các thư mục DDU hoàn toàn từ bất kỳ phần mềm bảo mật để tránh các vấn đề.
Whats New v17.0.7.4:

- Additional AMD và NVIDIA CleanUP
-Từ bây giờ (mặc định), bạn phải đi thẳng đến Safe Mode bằng tay và khởi chạy DDU ở đó.
(Đây là để tránh vấn đề cho người dùng có Safe Mode bị hỏng và bị mắc kẹt trong vòng lặp vì BCD thay đổi.)
Lưu ý: Các hành vi cũ của việc yêu cầu chuyển sang Safe Mode sẽ tự động được bật trong Tùy chọn.
Phát hành ngày 13/9/2017


Link trang chủ: http://www.wagnardsoft.com/DDU/downl...0v17.0.7.4.exe

SHA1: BA41036DC53C34CD8865007B7337217F21533BE0