lynda.com là một trang web cung cấp rất nhiều các khóa học cơ bản đến chuyên sâu rất nhiều các lĩnh vực. Nhưng hiện nay chi phí mua account khá lớn 299$/năm. Nhưng nhu cầu của chúng ta chỉ cần một vài khóa học trong đó. Chính vì thế để giảm chi phí, và đáp ứng đúng nhu cầu. Mình nhận download bất kỳ khóa học nào trong trang này chỉ với 50k/khoa, các bạn có nhu cầu, liên hệ mail: vnsaleslynda@gmail.com