Dàn ý giải thích câu tục ngữ tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Bạn đang gặp khó khăn trong học văn và cảm thấy ngán ngẫm với môn này. Chính vì thế những bài viết về môn văn sẽ khiến bạn áp lực và nặng nề. để giúp bạn có động lực hơn trong học văn, chúng tôi sẽ có những bài văn viết về các chủ đề để bạn tham khảo. bài viết dưới đây xin chia sẻ một bài viết lập dàn ý giải thích câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

I. Mở bài: giới thiệu câu tục ngữ “ tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.
kho tàn ca dao tục ngữ Việt Nam ta vô cùng phong phú. Những câu ca dao thục ngữ là lời ông ba ta djay bảo, khuyên rang được lư truyền qua câu tục ngữ. những câu tục ngữ luôn là lời dạy của ông bà, và cách dạy về nhân cách của con người, cách đánh giá con người. Những điều đó được thể hiện qua câu “Đói cho sạch rách cho thơm”.

II. Thân bài: giải thích câu tục ngữ “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
1. Giải thích câu tục ngữ “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
- Ý nói về một vật được làm bằng gỗ và sơn bên ngoài, thì nên đánh giá chất lượng gỗ hơn là đánh giá chất lượng sơn
- Chất lượng của gỗ quyết định đến giá trị đồ vật, chứ sơn chỉ dung để trang trí
- So sánh giữa chất lượng bên trong và chất lượng bên ngoài
- Khẳng định giá trị bên trong hơn giá trị bên ngoài
2. Đánh giá câu tục ngữ “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
- Ý nghĩa câu tục ngữ hoàn toàn đúng: vì khi một vật dụng tốt gỗ còn hơn tốt về nước sơn, gỗ mà xấu, dỏm thì cũng sẽ hư hỏng khi có lớp sơn bóng bẩy.
- Ý muốn con người đánh giá cái đẹp bên trong con người hơn là bên ngoài:
+ Cái nết đánh chết cái đẹp
+ Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong
- Câu nói ý đánh giá phẩm chấ con người.

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về câu tục ngữ “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
- Câu tục ngữ “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” hoàn toàn đúng
- Chúng ta nên vận dụng câu tục ngữ vào khi đánh giá một con người

Xem thêm: Dàn ý giải thích câu tục ngữ lá lành đùm lá rách