Hiện tại bây giờ e đang sử dụng Joomla bản 3x để học tập, và e đang gặp rắc rối về phần phân quyền cho User?
E serch trên mạng thì toàn bản 1.5 rất khác so vs bản htai
mn vào chỉ giáo giúp e đi ạ..