Người chồng đang ngồi chén tạc, chén thù với mấy anh hàng xóm thì người vợ đến gọi về.
Người chồng bảo 30 phút nữa về.
Người vợ không đồng ý.
Người chồng bớt xuống còn 20 phút.
Người vợ cũng không đồng ý.
Người chồng nói: thôi 10 phút nữa anh về.
Người vợ lên giọng: vậy mai ông về luôn đi.
Người chồng đứng lên với vẽ hằng học và quát to: Tui sợ bà à.
Rồi bước nhanh về nhà...Trong tiếng cười của bạn nhậu.