Chào tất cả mọi người, Team ArchFO3 đang giai đoạn mới thành lập, cần tuyển nhiều thành viên tham gia xôm tụ , không cần điều kiện gì cụ thể. Mời mọi người tham gia cho vui nhé : Team đang tuyển đội phó và thành viên. Xu hướng của Team là tôn trọng mọi thành viên, tùy theo đóng góp sẽ có quà, thường xuyên tổ chức các giả đấu các ae trong Team