Hướng dẫn các bạn cách soạn bài luyện tập thao tác lập luận phân tích trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 11 ngắn gọn đơn giản
Sau khi học bài thao tác lập luận phân tích chúng ta sẽ nắm được mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích và sau đó ta sẽ biết phân tích một vấn đề xã hội hoặc văn học. Để cũng cố và nâng cao tri thức về thao tác lập luận phân tích chúng ta cùng đi tìm hiểu luyện tập thao tác lập luận phân tích.


1. Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau những đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác. Anh chị hãy phân tích hai căn bệnh trên.
Gợi ý:
- Phân tích những biểu hiện của thái dộ tự ti và tự phụ
- Phân tích tác hại của tự ti và tự phụ
- Khẳng định một thái độ sống hợp lí
Trả lời:
a. Biểu hiện của thái độ tự ti và tự phụ:
- Biểu hiện của thái độ tự ti:
+ Luôn tự coi mình là kém cỏi,không bằng mọi người
+ Mặc cảm, e dè, không dám phấn đấu, không dám vươn lên
- Biểu hiện của thái độ tự phụ:
+ Luôn tự coi mình là hơn người, giải giang, không ai bằng
+ Huênh hoang, kiêu ngạo, coi thường mọi người, chỉ nghĩ đến bản thân
b. Tác hại của tự ti và tự phụ:
- Tác hại của tự ti: dễ xa lánh mọi người, ít có điều kiện học tập tiến bộ, tự mình làm mất đi ý chí tiến thủ, sống không hòa hợp với tập thể và cộng đồng.
- Tác hại của tự phụ: khó gần mọi người, dễ nảy sinh chủ quan, không học hỏi được tập thể để tiến bộ, dễ bị cô lập do lối sống ích kỉ, không hòa hợp với cộng đồng.
c. Khẳng định một thái độ sống hợp lí: chúng ta không nên sống tự ti và tự phụ.
- Đánh giá đúng năng lực và hiểu biết của bản thân
- Có đức tính khiêm tốn và tự tin trong cuộc sống
- Phải tự biết hoàn thiện mình và nhân cách của bản thân

Câu 2: phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường qua hai câu thơ sau:
Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ
ậm ọe quan trường miệng thét loa
gợi ý:
- Phân tích nghệ thuật sử dụng các từ lôi thôi, ậm ọe.
- Phân tích biện pháp đảo trật tự từ trong hai câu thơ
- Phân tích hình ảnh vai đeo lọ của sĩ tử và hình ảnh miệng thét loa của quan trường
- Nêu cảm nhận về cảnh thi cử
Trả lời:
- Nghệ thuật sử dụng các từ lôi thôi và ậm ọe là: sử dụng từ láy tượng thanh và tượng hình
- Biện pháp đảo trật tự từ trong hai câu thơ: Sĩ tử thì luộm thuộm, vất vả, bệ rạc còn Quan trường có vẻ oai phong, nạt nộ nhưng thực chất chỉ là sự giả dối.
- Cảm nhận về thi cử: rất náo loạn, không nghiêm túc.

Xem thêm: Soạn bài thao tác lập luận so sánh lớp 11