kết quả từ 1 tới 5 trên 5

tìm giúp lỗi C

 1. #1
  Ðến Từ
  Thái Bình
  Thành Viên Thứ: 400529
  Bài gửi
  3

  tìm giúp lỗi C

  ctrinh xem 3 cạnh có tạo thành tam giác ko .
  mn xem mình sai chỗ nào ạ


  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  int main()
  {
  float a;
  float b;
  float c;

  printf("nhap a : ");
  scanf("%f",&a);
  printf("nhap b : ");
  scanf("%f",&b;
  printf("nhap c : ");
  scanf("%f",&c);

  if ((a+b >c) && (a +c >b) && (b +c >a) && (a > 0) && (b >0) && (c > 0) && (d > 0))
  {
  if ((a == b) && (b == c) && (c = a))
  {
  printf("tam giac deu");
  }
  if ((a = b) || (b = c) || (a = c))
  {
  printf("tam giac can");
  }
  if ((a * a == b * b + c * c) || (b * b == a * a + c * c) || (c * c == a * a + b * b))
  printf ("tam giac vuong");
  else
  {
  printf("tam giac thuong");
  }
  }

  else
  {
  printf("khong la tam giac");
  }


  return 0;
  }
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 177479
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  5.748

  Reply: tìm giúp lỗi C

  Số d là số nào vậy bạn
  Hãy Support theo cách của bạn
  Hãy thank theo cách của tôi 3. #3
  Ðến Từ
  Bình Định
  Thành Viên Thứ: 219047
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.249

  Reply: tìm giúp lỗi C

  Post lỗi lên luôn đi bạn. Post thế này khó nhìn quá

 4. #4
  Ðến Từ
  Bình Định
  Thành Viên Thứ: 219047
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.249

  Reply: tìm giúp lỗi C

  Mã:
  if ((a+b >c) && (a +c >b) && (b +c >a) && (a > 0) && (b >0) && (c > 0) )
  {
    if ((a == b) && (b == c) && (c = a))
    {
      printf("tam giac deu");
    }
    else if ((a = b) || (b = c) || (a = c))
    {
      printf("tam giac can");
    }
    else if ((a * a == b * b + c * c) || (b * b == a * a + c * c) || (c * c == a * a + b * b))
    {
      printf ("tam giac vuong");
    }
    else 
    {
    printf("tam giac thuong");
    }
  }
  
  
  else 
  {
  printf("khong la tam giac");
  }

 5. #5
  Ðến Từ
  Đà Nẵng
  Thành Viên Thứ: 361750
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2.208

  Reply: tìm giúp lỗi C

  biến d ko tồn tại
  so sánh lúc == lúc = là sao
  "Above the best
  improve yourself
  your spirit never die..."