Hi anh chị em
Hiện giờ em đang làm report gồm nhiều dòng dữ liệu
Nhưng yêu cầu mỗi dòng dữ liệu được chia tachs một ô như hình ảnh
ACE nào đã từng làm cái này rồi có thể giúp em được không ạ
Em cảm ơn nhiều ạ