Hướng dẫn các bạn soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền của Vích – to Huy-gô trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 11 ngắn gọn đơn giản

Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền lớp 11 ngắn gọn -  Vích – to Huy-gô
Nhà văn người Pháp Vích – to Huy-gô

Vích –to Huy-gô là một thiên tài, từ nhỏ ông đã trải qua nhiều đau thương cho cha mẹ mình mâu thuẫn tình cảm. ông không chỉ được mọi người trên thế giới ngưỡng mộ về tài năng mà ông còn do những hoạt động không ngừng nghĩ của ông vì sự tiến bộ của con người. ông là nhà văn người Pháp đầu tiên được chon cất ở điện Păng-tê-ông. Người cầm quyền khôi phục uy quyền là một đoạn trích trong tác phẩm Những người cùng khổ, là bộ tiểu thuyết được nhân loại biết đến nhiều nhất trong kho tàn sáng tác của ông.

Câu 1: phân tích nghệ thuật đối lập hai nhân vật Giang Van-giăng và Gia ve qua đối thoại, hành động. nêu ý nghĩa của biện pháp này.
Trả lời:
Phân tích nghệ thuật đối lập hai nhân vật Giang Van-giăng và Gia ve qua đối thoại:

Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền lớp 11 ngắn gọn -  Vích – to Huy-gô


Ý nghĩa của biện pháp này: làm nổi bật lên cái thiện, cái ác và các mối quan hệ trong xã hội

Câu 2: phân tích những hình ảnh so sánh và ẩn dụ:
- Ở Gia-ve, tác giả đã sử dụng một loạt chi tiết nhằm quy chiếu về một ẩn dụ. ẩn dụ mà Huy-gô nhằm gợi lên từ hình ảnh Gia-ve là gì?
- ở giăng Van-giăng, ta không tìm thấy một hệ thống hình ảnh so sánh quy về ẩn dụ nha Gia-ve. Tuy nhiên, qua diễn biến tình tiết dẫn tới đoạn kết, những chi tiết về Giang Van- giang có thể quy chiếu về hình ảnh của ai?( căn cứ vào đoạn văn gồm những câu hỏi; đoạn nói về cảnh tượng mà “ bà xơXem-pli-xơ, người độc nhất chứng kiến”;câu văn miêu tả gương mặt Phăng-tin kèm theo lời bình luận của tác giả.)
trả lời:
- Ở Gia-ve, tác giả đã sử dụng một loạt chi tiết nhằm quy chiếu về một ẩn dụ. Ẩn dụ mà Huy-gô nhằm gợi lên từ hình ảnh Gia-ve là một con ác thú Gia-ve
- Ở giăng Van-giăng, ta không tìm thấy một hệ thống hình ảnh so sánh quy về ẩn dụ nha Gia-ve. Tuy nhiên, qua diễn biến tình tiết dẫn tới đoạn kết, những chi tiết về Giang Van- giang có thể quy chiếu về hình ảnh của một con người chân chính - con người của tình yêu thương

Câu 3: đoạn văn từ câu “ ông nói gì với chị?” đến câu “có thể là những sự thực cao cả” là phát ngôn của ai? Thuật ngữ văn học dùng để chỉ tên loại ngôn ngữ này? ở đây, trong câu chuyện kể, nó có tác dụng như thế nào?
Trả lời:
Đoạn văn từ câu “ ông nói gì với chị?” đến câu “có thể là những sự thực cao cả” là phát ngôn của nhà văn. Thuật ngữ văn học dùng để chỉ tên loại ngôn ngữ này là trữu tình ngoại đề. ở đây, trong câu chuyện kể, nó có tác dụng làm sang tỏ them hình tượng nhân vật và đi sâu vào điểm nhấn của tác giả.

Câu 4: qua đoạn trích hãy nêu những dấu hiệu của nghệ thuật lãng mạn chủ nghĩa.
Trả lời:
Những dấu hiệu của nghệ thuật lãng mạn chủ nghĩa qua đoạn trích:
- Thủ pháp tương phản, ẩn dụ, so sánh, phóng đại, bình luận ngoại đề
- Lý tưởng nhân văn: sức mạnh tình thương, có khả năng cảm hóa con người, cải tạo xã hội

Xem thêm: Soạn bài Lưu biệt khi xuất dương lớp 11 ngắn gọn - Phan Bội Châu