Hướng dẫn các bạn soạn bài Người trong bao của An – tôn Páp-lô-vích Sê-khốp trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 11 ngắn gọn đơn giản.

Soạn bài Người trong bao lớp 11 ngắn gọn
An – tôn Páp-lô-vích Sê-khốp vừa là một nhà văn, bác sĩ, viểt báo, …

An – tôn Páp-lô-vích Sê-khốp là một nhà văn kiệt xuất người Nga. Ông vừa là bác sĩ, vừa viết báo, ông tham gia nhiều công việc xã hội, giáo dục,…. Những tác phẩm của ông có ý nghĩa xã hội lớn và có ý nghĩa nhân bản sâu sắc. truyện ngắn Người trong bao được sang tác khi ông mang bệnh, tác phẩm nói lên cuộc đời của một số người sợ chết, sợ đau,…. Chúng ta cùng đi tìm hiểu câu chuyện.

Câu 1: nhân vật Bê-li-cốp được miêu tả như thế nào? Chọn một vài chi tiết tiêu biểu cho tính cách Bê-li-cốp. lối sống của Bê-li-cốp đã ảnh hưởng đến tinh thần và hoạt động của các giáo viên và người dân thành phố ra sao?
Trả lời:
- Nhân vật Bê-li-cốp được miêu tả hết sức cụ thể và chi tiết
- Một vài chi tiết tiêu biểu cho tính cách Bê-li-cốp: đi giày cao su, cầm ô và nhất thiết là mặc áo bành tô ấm cốt bông; Ô hắn để trong bao, chiến đồng hồ quả quyết cũng để trong bao bằng da hươu; và khi rút chiếc dao nhỏ để gọt bút chì thì chiếc dao ấy cũng đặt trong bao; cả bộ mặt hắn ta nữa dường như cũng ở trong bao vì lúc nào hắn cũng giấu mặt sau chiếc cổ áo bành tô bẻ đứng lên. Hắn đeo kính râm, mặc áo bông chần, lỗ tai nhét bông, và khi ngồi lên xe ngựa thì bao giờ cũng cho kéo mui lên.
- Lối sống của Bê-li-cốp đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tinh thần và hoạt động của các giáo viên và người dân thành phố.

Câu 2: vì sao Bê-li-cốp chết? giải thích thái độ tình cảm của mọi người đối với Bê-li-cốp lúc y còn sống và khi đã qua đời. tình cảm và thái độ ấy nói lên điều gì?
Trả lời:
- Bê-li-cốp chết vì bị Kô-va-len-cô đẩy ngã xuống cầu thang
- Thái độ tình cảm của mọi người đối với Bê-li-cốp lúc y còn sống và khi đã qua đời: trước khi Bê-li-cốp chết thì mọi người thấy sợ hãi, gét và ám ảnh với hình ảnh của Bê-li-cốp, khi Bê-li-cốp chết thì mọi người cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn.
- Tình cảm và thái độ ấy nói lên rằng chúng ta không nên sống trong bao, hãy mở lòng với mọi người xung quanh.

Câu 3: phân tích ý nghĩa tư tưởng- nghệ thuật của biểu tượng “cái bao”; từ đó khái quát chủ đề tư tưởng của truyện ngắn Người trong bao.
Trả lời:
Ý nghĩa tư tưởng- nghệ thuật của biểu tượng “cái bao”: cái bao ở đây có nghĩa là sự rang buộc chính mình vào khuôn khổ, lối sống và tính cách quái dị của nhân vật Bê-li-cốp.
Chủ đề tư tưởng của truyện ngắn Người trong bao: nói lên rằng xã hội Nga là cái bao khủng lồ trói buộc sự tự do, quyền độc lập của mỗi con người.

Câu 4: theo anh chị truyện ngắn Người trong bao có những đặc sắc gì về nghệ thuật? ( cách kể chuyện; chọn ngôi kể, giọng kể; xây dựng nhân vật, biểu tượng,…)
Trả lời:
Truyện ngắn Người trong bao có những đặc sắc gì về nghệ thuật:
- Ngôi kể: kể chuyện ở ngôi thứ nhất nhất là nhân vật của truyện đồng thời là người kể chuyện.
- Giọng kể rất trầm tĩnh,điềm đạm, bình thản, khách quan nhưng bên trong đầy trăng trở, bức xúc.
- Xây dựng nhân vật vừa cụ thể vừa khái quát, tính cách nhân vật kì quái mà vẫn chân thực.
- Hình ảnh "cái bao" có giá trị nghệ thuật cao

Câu 5: thảo luận về ý nghĩa thời sự của truyện ngắn Người trong bao.
Trả lời:
Lối sống này vẫn đang tồn tại trong cuộc sống hiện nay, hãy nêu suy nghĩ và cách giải quyết tình trạng này của em.

Xem thêm: Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền lớp 11 ngắn gọn - Vích – to Huy-gô