Hướng dẫn các bạn soạn bài Từ ấy của Tố Hữu trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 11 ngắn gọn đơn giản

Soạn bài Từ ấy lớp 11 ngắn gọn - Tố Hữu
Hầu hết sự nghiệp thơ văn của Tố Hữu đều cống hiến cho cách mạng Việt Nam

Tố Hữu có tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, quê ở tỉnh Thừa Thiên huế. Sự nghiệp thơ văn của ông gắn liền với cách mạng và phản ánh chân thực về cách mạng. những chặn đường cách mạng đầy gian khổ, khó khan và cũng có những thắng lợi của dân tộc. nhân ngày ông được nhập ngũ thì ông viết bài Từ Ấy, bài thơ nói lên bước ngoặc cuộc đời ông. Chúng ta cùng đi tìm hiểu bài thơ.

Câu 1: tố Hữu dùng những hình ảnh nào để chỉ lí tưởng và biểu hiện của niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng?
Trả lời:
Tố Hữu dùng những hình ảnh để chỉ lí tưởng và biểu hiện của niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng là: nắng hạ, bừng, mặt trời chân lí, chói qua tim, hoa, tưng bừng….
- Nắng hạ: đây là nắng chói chang nhất, nói lên sự mạnh mẽ, lí tưởng cách mạng lớn lao của người chiến sĩ
- Từ “ bừng” thể hiện như một hành động nhói lên, phát ra
- Mặt trời chân lí: sử dụng biện pháp ẩn dụ, thể hiện để nói lên tầm quan trọng và ảnh hưởng của cách mạng đối với con người
- Hoa, tưng bừng thể hiện niệm vui sướng kho bắt đươc lí tưởng cách mạng.

Câu 2: khi được ánh sang của lí tưởng soi rọi, nhà thơ đã có những nhận thức mới về lẽ sống như thế nào?
Trả lời:
Nhận thức về lẽ sống của tác giả được thể hiện qua khổ 2:
Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với tram nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau them mạnh khối đời
- Khi nhận ra chấn lí, tác giả “ buộc” mình với mọi người, thể hiện sự tự nguyện, hi sinh bản thân để hòa nhập với những người cùng chung chí hướng như mình.
- “ tram nơi” thể hiện con người ở khắp mọi nơi cùng trang trải, cùng trải qua gian khổ khó khan và nguy hiểm
=> Tâm hồn nhà thơ trải rộng, hòa quyện cùng nhịp với mọi người và lí tưởng cách mạng. tác giả đã tìm được niềm vui và sức mạnh của mình không chỉ bằng sự yêu mến mà bằng cả trái tim mình với cách mạng.

Câu 3: sự chuyến biến sâu sắc trong tình cảm của nhà thơ được thể hiện ra sao?
Trả lời:
Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm của nhà thơ được thể hiện qua đoạn thứ 3:
Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù bơ
- Lý tưởng cách mạng giúp nhà thơ vượt qua những tính ích kỉ, hẹp hò đồng thời có được tình yêu thương của những người dân khổ cực
- Đoạn thơ thể hiện tình cảm đằm thắm và chân thật của tác giả đồng thời thể hiên nên niềm tin yêu của con người vào cách mạng.

Câu 4: nhận xét về biện pháp tu từ sử dụng trong bài thơ. Có gi đáng chú ý trong nhịp điệu các câu thơ.
Trả lời:
Bài thơ sử dụng hình ảnh tươi sang, mới mẻ
Sử dụng các biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ, lặp từ,….

Xem thêm: Soạn bài Tôi yêu em lớp 11 ngắn gọn - Pushkin