Vào ngày 17/10/2017 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã ban hành quyết định số 1766/QĐ-BTTTT về quy chế tổ chức và hoạt động của chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC).

Chuỗi QTSC là tổ chức liên kết giữa QTSC với các khu công nghệ thông tin tập trung, khu phần mềm, trung tâm công nghệ thông tin để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Theo đó, Chuỗi QTSC có các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Điều 4 tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

Chuỗi QTSC được hình thành với mục đích triển khai các Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp CNTT và Quyết định 333/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Chuỗi QTSC; Kế thừa, phát huy thương hiệu sẵn có của QTSC để thu hút đầu tư, phát triển thị trường trong và ngoài nước; Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng viễn thông, internet (chung cho các Khu trong Chuỗi); Phát huy lợi thế của thành phố Hồ Chí Minh về hạ tầng, tiềm năng khoa học, công nghệ và trung tâm đào tạo nhân lực cao.

Bên cạnh đó, các thành viên trong Chuỗi QTSC cũng nhận được sự chỉ đạo tập trung trong quá trình phát triển. Từ đó, gia tăng khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực về hoạt động thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam, trở thành điểm đến các các công ty, tập đoàn CNTT lớn trên thế giới.
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chế hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Trong đó, QTSC là nòng cốt của Chuỗi nhằm kế thừa và phát huy thương hiệu QTSC. Các thành viên trong Chuỗi được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng cho khu công nghệ thông tin tập trung và khu công nghệ cao; có tư cách pháp nhân độc lập, tự nguyện liên kết, hợp tác với nhau trên cơ sở chương trình hợp tác phát triển giữa TPHCM và các tổ chức, đơn vị có trụ sở tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, Chuỗi QTSC sẽ kết nạp thêm thành viên mới nếu các khu công nghệ thông tin, khu phần mềm, trung tâm công nghệ thông tin phù hợp với 07 tiêu chuẩn chung của Chuỗi QTSC.

Ngoài những yếu tố tác động trong quá trình thành lập, Chuỗi QTSC được thiết kế trên cơ sở các thành viên tham gia chuỗi phải đảm bảo đồng bộ về 5 yếu tố:
• Có chung một chiến lược phát triển, cùng bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh nhau
• Cùng sử dụng chung một thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu, kết nối với thương hiệu QTSC đã được quốc tế thừa nhận
• Chính sách ưu đãi đầu tư như nhau, được hưởng các chính sách ưu đãi cao nhất mà chính phủ dành cho QTSC
• Cùng thực hiện các chương trình xúc tiến và thu hút đầu tư trong và ngoài nước, gia tăng khả năng hỗ trợ và thu hút đầu tư
• Kế thừa và cùng chia sẻ kinh nghiệm quản lý điều hành theo tiêu chuẩn quốc tế ISO
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chế hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
Kỳ vọng trong tương lai gần, Chuỗi QTSC đặt mục tiêu trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam, góp phần đẩy mạnh các ứng dụng CNTT và sản phẩm thương hiệu Việt, thúc đẩy phát triển công nghiệp CNTT của cả nước.

Bài viết: BinhDa - Tham khảo QTSC