Hướng dẫn các bạn soạn bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt của Đặng Thai Mai trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 7 ngắn gọn đơn giản

Soạn bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt lớp 7 ngắn gọn - Đặng Thai Mai
Tiếng Việt đang ngày càng bị biến tấu một cách trầm trọng bởi giới trẻ

Tác giả Đặng Thai Mai quê ở Nghệ An, ông là một nhà văn, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Ông cũng cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị như Văn thơ cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20, Trên đường học tập và nghiên cứu,… Các tác phẩm của ông chủ yếu tập trung vào văn hóa của dân tộc. một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông là Sự giàu đẹp của tiếng việt. tác phẩm nói đoạn đầu của bài nghiên cứu Tiếng Việt, một biểu hiện hung hồn của sức sống dân tộc. Trong bài này vforum sẽ hướng dẫn bạn soạn bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt một cách ngắn gọn nhất.

1. Tìm bố cục của bài vàn và nêu ý chính của mỗi đoạn.
Trả lời:
Bố cục của bai gồm hai phần , cụ thể như sau:
- Phần 1 từ đầu đến “ lịch sử”: tác giả khẳng định rằng tiếng việt là một thứ tiếng hay và nêu dẫn chứng cho khẳng định đó
- Phần 2 là phần còn lại: tác giả chứng minh cái hay, cái đẹp của tiếng việt

2. Hãy cho biết nhận định: “Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay” đã được giải thích cụ thể trong đoạn đầu bài văn như thế nào?
Trả lời:
Nhận định: “Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay” đã được giải thích cụ thể trong đoạn đầu bài văn là:
- tiếng Việt là một thứ tiếng hài hoà về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu.
- tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thoả mãn cho yêu cầu của đời sống văn hoá nước nhà qua các thời kì lịch sử.

3. Để chứng minh cho vẻ đẹp của tiếng Việt, tác giả đã đưa ra những chứng cứ gì và sắp xếp các chứng cứ ấy như thế nào?
Trả lời:
Để chứng minh cho vẻ đẹp của tiếng Việt, tác giả đã đưa ra những chứng cứ là:
- tiếng việt là một thứ tiếng đẹp:
+ Giau chất nhạc
+ Hệ thống nguyên âm và phụ âm phong phú
+ Giau thanh điệu
+ Giau hình tượng ngữ âm
- tiếng việt là một thứ tiếng hay:
+ khả năng để diễn đạt tình cảm
+ từ ngữ qua các thời kì tăng lên ngày một nhiều
+ ngữ pháp dần uyển chuyển, chính xác
Cách sắp xếp các chứng cứ ấy một cách chặt chẽ và logic

4. Sự giàu có và khả năng phong phú của tiếng Việt đã được thể hiện ở những phương diện nào? Em hãy tìm một số dẫn chứng cụ thể đế làm rõ các nhận định của tác giả.
Trả lời:
Sự giàu có và khả năng phong phú của tiếng Việt đã được thể hiện ở những phương diện là các dẫn chứng về tiếng việt là một thứ tiếng hay và tiếng việt là một thứ tiếng đẹp.

5. Điểm nổi bật trong nghệ thuật nghị luận của bài là gì?
Trả lời:
Điểm nổi bật trong nghệ thuật nghị luận của bài là:
- lập luận chặt chẽ
- kết hợp giải thich và chứng minh
- các dẫn chứng rất toàn diện và bao quát hết vấn đề

Xen thêm: Soạn bài Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận lớp 7 ngắn gọn