Hướng dẫn các bạn soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 7 ngắn gọn đơn giản

Như chúng ta đã biết thì chủ ngữ- vị ngữ có vai trò rất quan trọng trong câu, chúng giúp câu có một kết cấu rõ rang. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một công dụng khác của cụm chủ - vị là mở rộng câu. Để hiểu rõ hơn chúng ta đến với bài soạn Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu. Hi vọng bài soạn sẽ giúp bạn có những tài liệu tham khảo đầy đủ nhất. Trong bài này vforum sẽ hướng dẫn bạn soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu một cách ngắn gọn nhất.

I – THẾ NÀO LÀ DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU?
1. Tìm các cụm danh từ có trong câu sau:
Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có [...]
(Hoài Thanh)
Trả lời:
Các cụm danh từ có trong câu là:
- những tình cảm ta không có
- những tình cảm ta sẵn có

2. Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được và cấu tạo của phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ.
Trả lời:
Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được và cấu tạo của phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ:
Cụm danh từ
Phụ ngữ trước
Trung tâm
Phụ ngữ sau
những tình cảm ta không có Những Tình cảm Không có
những tình cảm ta sẵn có Những Tình cảm Sẵn có

II – CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU
Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.
a) Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.
(Bùi Đức Ái)
b) Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.
(Hồ Chí Minh)
c) Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.
(Thạch Lam)
d) Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.
(Đặng Thai Mai)
Trả lời:
Các cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau đây. Và thành phần của mỗi cụm từ là:
câu
Chủ ngữ
Vị ngữ
Thành phần cụm chủ vị
a Chị Ba /đến khiến tôi /rất vui và vững tâm Chủ ngữ là 1 cụm chủ - vị, vị ngữ có 1 cụm chủ - vị là phụ ngữ trong cụm động từ;
b nhân dân ta tinh thần /rất hăng hái Vị ngữ là 1 cụm chủ vị
c Chúng ta có thể nói rằng trời sinh/ lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời /sinh cốm nằm ủ trong lá sen Vị ngữ là cụm động từ. Trong cụm động từ ấy phụ ngữ là 2 cụm chủ - vị
d Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo (từ ngày Cách mạng tháng Tám /thành công.) Trạng ngữ là cụm danh từ, trong đó phụ ngữ cho danh từ là cụm chủ - vị.

Xem thêm: Soạn bài Ôn tập văn nghị luận lớp 7 ngắn gọn