kết quả từ 1 tới 3 trên 3

ai dạy em với

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 401647
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  7

  Red face ai dạy em với

  câu 1;viết trương trình nhập vào hai số nguyên dương m và n,sau đó kiểm tra xem chữ số lớn nhất của số m có bằng chữ số lớn nhất của n không?
  vd: m=1242, n=346...chữ số lớn nhất của m là 4,chữ số lớn nhất của n là 6
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  An Giang
  Thành Viên Thứ: 348785
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  30

  Reply: ai dạy em với

  Bạn có thể tham khảo đoạn code của mình

  Mã:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  int maxnumber(int a)
  {
    int max=a%10;
    while(a!=0)
    {
      a=a/10;
      int i=a%10;
      if (i>max) max=i;
    }
    return max;
  }
  main()
  {
    int m,n;
    printf("Nhap m>0: ");scanf("%d",&m);
    printf("Nhap n>0: ");scanf("%d",&n);
  //  printf("\nSo lon nhat cua m la: %d.",maxnumber(m));
  //  printf("\nSo lon nhat cua n la: %d.",maxnumber(n));
    if(maxnumber(m)==maxnumber(n)) printf("\nSo lon nhat cua %d = So lon nhat cua %d. ",m,n);
    else printf("\nSo lon nhat cua %d != So lon nhat cua %d. ",m,n);
    getch();
  }
  [CENTER][COLOR=#ff0000][SIZE=4]Ďเệย Ťђย[/SIZE][/COLOR]
  [/CENTER]

 3. #3
  Ðến Từ
  Bình Định
  Thành Viên Thứ: 219047
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.249

  Reply: ai dạy em với

  nhập m và n không giới hạn à @@