2 bộ này đọc từ bé mà không đọc được hết. Hi vọng ai có post cho mình đọc ké với.