Hướng dẫn các bạn soạn bài Cụm danh từ trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 6 ngắn gọn đơn giản

Như ở bài học trước, các bạn đã được học qua về danh từ, nắm được những loại danh từ và đặc điểm của nó. Và trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một điểm mới của danh từ nữa thông qua bài viết Soạn bài Cụm danh từ trong chương trình Ngữ Văn lớp 6.

Cụm danh từ là sự tổ hợp của danh từ với nhiều từ ngữ khác tạo thành. Với cụm danh từ, cấu tạo và ý nghĩa của nó sẽ phức tạp, trọn vẹn hơn so với những danh từ đơn.

Câu 1: Tìm các cụm danh từ trong những câu sau:
a. Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. (Sơn Tinh, Thuỷ Tinh)
b. [...] Gia tài chỉ có một lưỡi búa cha để lại. (Thạch Sanh)
c. Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ. (Thạch Sanh)
Trả lời:
a. Vua cha / một người chồng.
b. Một lưỡi búa ...
c. Một con yêu tinh …

Câu 2: Chép các cụm danh từ nói trên vào mô hình cụm danh từ
Trả lời:
Câu
Phần trước
Phần trung tâm
Phần sau
T2
T1
T1
T2
S1
S2
a. một người
- Vua
chồng
cha
thật xứng đáng
b. một lưỡi búa của cha để lại
c. một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ

Câu 3: Tìm phụ ngữ thích hợp, điền vào chỗ trống trong các phần trích sau:
Thanh sắt được nói đến ở đây là thanh sắt đã mắc vào lưới của Lê Thận, ta có thể dùng phụ từ ấy hoặc các phụ ngữ thanh sắt lúc nãy. Thanh sắt vừa rồi, thanh sắt kì lạ ấy để điền vào chỗ trống. Khi kéo lưới lên, thấy nằng nặng, Lê Thận chắc mẩm được mẻ cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt. Chàng vứt luôn thanh sắt …. xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác.
Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay, Thận không ngờ thanh sắt … lại chui vào lưới mình. Chàng lại ném nó xuống sông. Lần thứ ba, vẫn thanh sắt …mắc vào lưới.
Trả lời:
Vừa mắc vào lưới (hoặc ấy …)/ lúc nãy (hoặc vừa rồi…) / kì lạ ấy (hoặc cũ …)

Như vậy với những kiến thức và một số bài tâp bên trên, giờ đây các bạn có thể thấy được sự khác biệt giữa cụm danh từ với danh từ, bên cạnh đó các bạn còn được học thêm về mô hình cụm danh từ: Phần trước, phần trung tâm và phần sau.

Trên đây là bài viết Soạn bài Cụm danh từ trong chương trình Ngữ Văn lớp 6 ngắn gọn và đầy đủ. Hi vọng các bạn đã bổ sung thêm nhiều kiến thức trong bài học này. Hẹn gặp lại và chúc các bạn có kết quả học tập tốt nhất.

Xem thêm: Soạn bài Danh từ lớp 6 ngắn gọn