mình nghe em mình nói là để high perfomance có thể gây hại cho máy ,ko biết có phải đúng ko nữa tại laptop mình đang để high perfomance .Các pro vào chỉ giùm với .thx