Hướng dẫn viết Công thức của ancol etylic, amoniac, axit lactic, anilin, alanin, aspirin, axit oxalic dễ hiểu nhất

Để biết được tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ,chúng ta phải viết được công thức cấu tạo của chúng. Dưới đây sẽ là công thức của một số hợp chất ancol etylic, amoniac, axit lactic, anilin, alanin, aspirin, axit oxalic. Chúng ta cùng nghiên cứu nhé.

- Ancol etylic: C2H5OH, là chất lỏng không màu, không mùi, dễ bay hơi.
Công thức của ancol etylic, amoniac, axit lactic anilin, alanin,  aspirin, axit oxalic

Tính chất hóa học được thể hiện thông qua nhóm chứ OH. Ancol etylic cũng như hầu hết các ancol khác đều tham gia phản ứng thế nguyên tử H trong nhóm OH.

- Amoniac: NH3, là chất lỏng không màu có mùi khai, xốc.
Công thức của ancol etylic, amoniac, axit lactic anilin, alanin,  aspirin, axit oxalic

Nguyên tử N lai hóa sp3 nên các nguyên tử N, H được sắp xếp ở dạng tháp. Trên nguyên tử N còn 1 cặp electron nên nó dễ dàng đưa ra tạo liên kết chung với các nguyên tử khác.
Ví dụ: NH4NO3
Công thức của ancol etylic, amoniac, axit lactic anilin, alanin,  aspirin, axit oxalic

NH3 là một bazo yếu nhưng vẫn thể hiện đầy đủ tính chất của một bazo.

- Axit lactic có CTCT là CH3CHOHCOOH, là chất lỏng không màu không mùi, vị chua.
Công thức của ancol etylic, amoniac, axit lactic anilin, alanin,  aspirin, axit oxalic

Ngoài tính chất là một axit với nhóm chức là -COOH, axit lactic còn thể hiện tính chất của một ancol với nhóm chức -OH. Đây là một hợp chất đa chức.

- Anilin có CTCT là C6H5NH2, là một amin thơm điển hình, có nhiều ứng dụng quan trọng trong công nghiệp.
Công thức của ancol etylic, amoniac, axit lactic anilin, alanin,  aspirin, axit oxalic

Giống như NH3, trong phân tử aniline, nguyên tử N cũng còn 1 cặp electron chưa tham gia liên kết. Tuy nhiên aniline lại là 1 bazo rất yếu do ảnh hưởng của vòng thơm –C6H5. Nó không làm đổi màu quỳ tím, không làm đổi màu dung dịch phenophtalein.

- Alanin: Có CTCT là CH3CH(NO2)COOH
Công thức của ancol etylic, amoniac, axit lactic anilin, alanin,  aspirin, axit oxalic

Đây là một hợp chất đa chức gồm nhóm chức axit -COOH và nhóm chức amino -NH2. Do vậy mà hợp chất amino axit này vừa thể hiện tính chất của 1 axit, vừa thể hiện tính chất của 1 bazo, và còn thể hiện tính chất riêng của amino axit.

- Aspirin là một hợp chất hữu cơ phức tạp, nhiều nhóm chức khác nhau.
Công thức của ancol etylic, amoniac, axit lactic anilin, alanin,  aspirin, axit oxalic

Aspirin được biết đến là một loại thuốc hạ sốt, giảm đau hiệu quả mà ít gây tác dụng phụ đến sức khỏe con người; nhưng nhớ là hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc nhé. Tính chất hóa học của nó rất phức tạp bởi sự ảnh hưởng qua lại giữa nhiều nhóm chức, nhiều liên kết khác nhau.

- Axit oxalic: có CTCT là HOOC-COOH, là một diaxit.
Công thức của ancol etylic, amoniac, axit lactic anilin, alanin,  aspirin, axit oxalic
Chúng hiện nhiên thể hiện đầy đủ các tính chất hóa học của một axit.

Như vậy qua bài viết này các em đã tìm hiểu được công thức của một số hợp chất như ancol etylic, amoniac, axit lactic, anilin, alanin, aspirin, axit oxalic. Tùy vào các liên kết, các nhóm chức mà mỗi hợp chất sẽ thể hiện mỗi tính chất đặc trưng riêng. Hy vọng các em sẽ nắm vững các công thức này. Chúc các em học tốt.

Xem thêm: Phản ứng tráng gương của este, andehit fomic, glucozơ, saccarozo, ancol