O&O AutoBackup 6.0.80 Professional Full Key - Phần mềm đồng bộ hóa, sao lưu dữ liệu

Thông tin phần mềm

Các bản sao lưu là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong việc xử lý máy tính cá nhân. Việc bảo vệ đĩa cứng hoặc ít nhất là các dữ liệu nhạy cảm là rất cần thiết. Phần mềm rất dễ sử dụng. Trái ngược với các giải pháp sao lưu phức tạp nhân bản các phân vùng riêng biệt, công cụ chỉ cung cấp khả năng sao lưu dữ liệu hiệu quả. Nó cũng sao lưu dữ liệu từ các ổ đĩa cứng, các thư mục và tập tin đã chọn, hoặc các ký tự đại diện cho các loại tệp tin cụ thể, chẳng hạn như video hoặc tài liệu văn bản. Các phương tiện mục tiêu là ổ đĩa cứng cục bộ và bên ngoài hoặc thanh USB.

O&O AutoBackup tự động đồng bộ hóa các tập tin và thư mục đã chọn với một thiết bị sao lưu bên ngoài, ổ cứng gắn ngoài, USB, FireWire volume. Bạn có thể tạo bản sao lưu thư mục ảnh của mình vào thanh USB và đặt nó sao cho những thay đổi được thực hiện với dữ liệu ban đầu được tự động đưa vào tài khoản để sao lưu tiếp theo. Tính năng tương thích với Windows 10 và với tất cả các phiên bản trước. Các bản sao lưu được tạo bằng các phiên bản trước đó vẫn có thể được sử dụng.
Tự động sao lưu tập tin khi một ổ đĩa ngoài được kết nối với máy tính. Lợi thế ở đây là bạn chỉ phải thực hiện một cấu hình và mọi thứ khác được thực hiện tự động. Quá trình sao chép sẽ bắt đầu tự động bất cứ khi nào bạn kết nối ổ đĩa USB với máy tính.

Tính năng chính
  • Kích hoạt nhiều tác vụ với các thiết bị di động (plug and play)
  • Sao lưu toàn bộ, sao lưu các thay đổi và đồng bộ tập tin thời gian thực
  • Cài đặt chương trình nâng cao
  • Giao diện người dùng mới cho trải nghiệm người dùng nhanh hơn và dễ dàng hơn
  • Lập kế hoạch sao lưu cho các kết nối mới, một cơ sở hàng ngày / hàng tuần
  • Hỗ trợ Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 và VistaVideo demo


Download 64Bit: O&O AutoBackup 6 Professional
Download 32bit: O&O AutoBackup 6 Professional
Download 64bit: fshare.vn/file/XTZ7QVXTY39R
Download 32bit: fshare.vn/file/V19VDYEUTBSS


@Share key !