Chrome Cleanup Tool 23.131.1 - Công cụ làm sạch Chrome

Ứng dụng nhỏ gọn này sẽ quét và xóa phần mềm Add-on có thể gây ra sự cố với Chrome, làm thay đổi công cụ search, thay đổi trang chủ, chuyển hướng trình duyệt, giúp xóa bộ nhớ cashed, tập tin tạm, lịch sử duyệt web, cookies, dữ liệu trang web v.v...

Bạn có thể khôi phục tất cả về mặc định một khi gặp vấn đề chỉ với 1 cú click,
Khi ứng dụng hoàn tất quá trình quét cho bất kỳ vấn đề nào gây ra cho phần mềm, nó sẽ cố gắng ngăn ngừa sự cố thêm hoặc các sự cố khác bằng cách yêu cầu bạn đặt lại trình duyệt.
  • Ngày phát hành: 11/14/2017
  • Kích thước: 3,80 MB
  • Giấy phép: miễn phí
  • Yêu cầu: Win 10 / 8 / 7 / Vista / XP.


Download: Chrome Cleanup Tool 23.131.1