Hành trình diệt trùm trong TERA Online

Ba nhân vật của chủng tộc Human, High Elf và Popori đã phối hợp tuyệt vời để chiến thắng những con boss khủng khiếp trong bản đồ Dark Cathedral.Các nhân vật trong game sử dụng hệ thống chiến đấu tương tự như các trò chơi thể loại hành động, không còn cần thiết chọn lựa mục tiêu cố định để tấn công (non-targeting system), chỉ cần khuấy động vũ khí trên tay là có thể thi triển động tác tấn công đối với quái vật trong một phạm vi nhất định.
* Xem video phụ bản Dark Cathedral trong TERA Online. TERA Online, hay còn được gọi là Project S1, là MMORPG có quy mô lớn được phát triển bởi các chuyên gia của công ty BlueHole Studio. Nhóm này cũng đã tham gia phát triển Lineage 3 cho NcSoft.

Game bao gồm 6 đại chủng tộc, 8 loại nghề nghiệp lớn. Bên cạnh sự nổi bật về hệ thống này, đội ngũ nghiên cứu và phát triển của TERA Online cũng nói rằng các yếu tố về chính trị, kinh tế, cộng đồng và các hệ thống khác cũng đóng một tầm quan trọng đáng kể.