kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Tự động gọi Function trong javascript thay cho Click chuột

 1. #1
  Ðến Từ
  Khánh Hòa
  Thành Viên Thứ: 402706
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  6

  Tự động gọi Function trong javascript thay cho Click chuột

  Mong các anh em trên diễn đàn VFORUM giúp đỡ
  tôi có HTML, có javascript, khi click chuột thì javascript được thực hiện
  thay vào đó tôi muốn không click chuột mà lệnh tự động được thực hiện.
  Kiểu như:
  Mã:
   <script type="text/javascript">
     setTimeout( click, 0);
     setTimeout( click, 10000);
  </script>
  mong được giúp đỡ, xin cảm ơn!

  HTML Code:
  <html lang="en">
  <head> 
  <meta charset="UTF-8">   
  <style>   *, *:before, *:after { box-sizing: border-box;}
  html, body { height: 100%; overflow: hidden; background: #000;}
  .split {  width: 750px; height: 468px; position: absolute; top: 0%; left: 0%; -webkit-transform: translate(-0%, -0%);     transform: translate(-0%, -0%); -webkit-perspective: 400px;     perspective: 400px; cursor: pointer;}.split:before { content: ''; color: #777; letter-spacing: 1px; font-size: 10px; position: absolute; bottom: -30px; left: 50%; -webkit-transform: translate(-50%);     transform: translate(-50%);}.split img { height: auto; width: 100%; opacity: 0;}.split div { position: absolute; z-index: 1; background-repeat: no-repeat; -webkit-transform: rotateY(-50deg) scale(0.5);     transform: rotateY(-50deg) scale(0.5); opacity: 0; -webkit-transform-origin: bottom;     transform-origin: bottom; -webkit-transition: all 0.6s cubic-bezier(0.71, 0.05, 0.09, 0.91); transition: all 0.6s cubic-bezier(0.71, 0.05, 0.09, 0.91);}.split.active div { opacity: 1; -webkit-transform: rotate(0deg) translateY(0);     transform: rotate(0deg) translateY(0);}
  </style>
  <body>
  <div class="split active"> 
  <img src="https://github.com/supahfunk/supah-codepen/blob/master/stcz-1.png?raw=true" />
  </div> 
  <script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/dat-gui/0.6.5/dat.gui.min.js'></script>
  <script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js'></script>
  
  
  <script type="text/javascript">    
  var Split = function() { 
  this.$t = $(".split"); 
  this.gridX = 20; 
  this.gridY = 20; 
  this.w = this.$t.width(); 
  this.h = this.$t.height(); 
  this.img = $("img", this.$t).attr("src"); 
  this.delay = 0.05;
   
       this.create = function() {  
       $("div", this.$t).remove();
       for (x = 0; x < this.gridX; x++) {   
       for (y = 0; y < this.gridY; y++) {    
       var width = this.w / this.gridX * 101 / this.w + "%",      
       height = this.h / this.gridY * 101 / this.h + "%",      
       top = this.h / this.gridY * y * 100 / this.h + "%",      
       left = this.w / this.gridX * x * 100 / this.w + "%",      
       bgPosX = -(this.w / this.gridX * x) + "px",      
       bgPosY = -(this.h / this.gridY * y) + "px";
      
       $("<div />")     
       .css({     
       top: top,     
       left: left,     
       width: width,     
       height: height,     
       backgroundImage: "url(" + this.img + ")",     
       backgroundPosition: bgPosX + " " + bgPosY,     
       backgroundSize: this.w + "px",     
       transitionDelay: x * this.delay + y * this.delay + "s"    
       })     
  
       .appendTo(this.$t);   
       }  
       } 
       };
       this.create();
  
       this.$t      
       .on("click", function() {      
       $(this).toggleClass("active");     })      
       .click();    
       };  
      
       window.onload = function() {     
       var split = new Split();     
       var gui = (function datgui() {      
       var gui = new dat.GUI();      
       gui.add(split, "gridX", 1, 20).step(1).onChange(function(newValue) {       
       split.create();      
       });      
       gui.add(split, "gridY", 1, 20).step(1).onChange(function(newValue) {       
       split.create();      
       });      
       gui.add(split, "delay", 0, 0.3).step(0.01).onChange(function(newValue) {       
       split.create();      
      });      
      return gui;     
     })();    
    };  
  </script>
  </body>
  </html>
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 402686
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  74

  Reply: Tự động gọi Function trong javascript thay cho Click chuột

  Bạn làm kiểu này
  Sau khi toàn bộ trang đã được tải xong.
  $(document).ready(function(){
  //Tự động click
  document.getElementById('tên_id_muốn_click_vào ').click();
  });