Phương pháp tăng giảm khối lượng là gì? Cách dùng phương pháp tăng giảm khối lượng hiệu quả

Hiện nay có khá nhiều các phương pháp giải nhanh các bài toán hóa học. Một trong số đó là phương pháp tăng giảm khối lượng hóa học. Như vậy chúng ta phải giải các bài toán dựa vào sự quan hệ về khối lượng giữa các chất.

Phương pháp tăng giảm khối lượng hóa học
Phương pháp tăng giảm khối lượng là gì?

Nguyên tắc của phương pháp này là dựa vào sự tăng giảm khối lượng khi có sự chuyển đổi giữa các mol chất, có thể trải qua nhiều giai đoạn trung gian khác nhau. Nói một cách dễ hiểu hơn là chúng ta sẽ gán sự thay đổi về khối lượng (tăng hoặc giảm) với số mol của một chất. Từ đó suy ra số mol của các chất còn lại.
Phương pháp này thường gặp trong các phản ứng thế, phản ứng trao đổi, được dùng nhiều trong các bài toán vô cơ và hữu cơ.

Ví dụ: Oxi hóa hoàn toàn 2,42 g một andehit đơn chức A thu được 3,3 g axit. Xác định CTCT của A.
Ta có sơ đồ chuyển hóa:
Phương pháp tăng giảm khối lượng hóa học
  • Cứ 1 mol andehit phản ứng thì khối lượng tăng M(RCOOH) – M(RCHO) = 16 g
  • Gọi x là số mol andehit tham gia phản ứng.
  • Vậy, x mol andehit phản ứng thì khối lượng tăng m(RCOOH) – m(RCHO) = 0,88 g.
Phương pháp tăng giảm khối lượng hóa học

=> Vậy CTCT của A là CH3CHO.

  • Đối với các dạng toán như trên, để giải theo kiểu bình thường thì rất khó khăn, thậm chí không ra đáp án. Nhưng nếu áp dụng theo phương pháp tăng giảm khối lượng như thế này, thì vấn đề sẽ được giải quyết trong tích tắc.
  • Đặc biệt là trong các dạng toán trắc nghiệm như hiện nay thì một cách giải nhanh thật sự thiết yếu đối với tất cả học sinh cũng như giáo viên và một số người có nhu cầu.
  • Phương pháp càng được sử dụng hiệu quả trong các bài toán phức tạp hơn, có nhiều chất tham gia phản ứng hơn.

Ví dụ:
Nhúng một thanh nhôm nặng 40 g vào 100ml dung dịch CuSO4 1 M. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 42,76 g. Tính khối lượng Cu thoát ra.
Phản ứng: 2Al + 3CuSO4 ® Al2(SO4)3 + 3Cu
Ta thấy: Cứ 2 mol Al phản ứng với 3 mol CuSO4 tạo thành 3 mol Cu thì khối lượng tăng
3.M(Cu) - 2.M(Al) = 3.64 - 2.27 = 138 g.
Gọi x là số mol CuSO4 tham gia phản ứng.
Cứ x mol CuSO4 phản ứng thì khối lượng tặng 42,76 - 40 = 2,76 g.
Phương pháp tăng giảm khối lượng hóa học

Trên đây là nguyên tắc thực hiện phương pháp tăng giảm khối lượng và một số bài toàn ví dụ minh họa. Đây là một phương pháp rất hay, được nhiều người sử dụng bởi sự nhanh chóng và hiệu quả. Hy vọng các em có thể ứng dụng tốt phương pháp này. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở bài viết sau.

Xem thêm: Công thức của glixerol glyxin glycerin, giấm ăn