vinylaxetilen là gì? Công thức vinylaxetilen như thế nào? Viết phương trình vinylaxetilen với H2, AgNO3, KMnO4, HCl

Trong hóa học hữu cơ, chúng ta thường xuyên bắt gặp các hợp chất hidrocacbon mà trong phân tử có chưa liên kết bội (liên kết đôi, liên kết ba). Chúng thuộc nhóm hidrocacbon không no.
  • Anken là những hợp chất hidrocacbon mạch hở trong phân tử có một liên kết đôi C=C
  • Ankin là những hợp chất hidrocacbon mạch hở trong phân tử có một liên kết ba C≡C
  • Ankađien là những hợp chất hidrocacbon mạch hở trong phân tử có hai liên kết đôi C=C
  • Nói về các hợp chất chứa liên kết ba, axetilen có công thức vi.wikipedia.org/wiki/Axetylen - H-C≡C-H là ankin đơn giản nhất. Khi ta cho hai phân tử axetilen cộng hợp với nhau tạo thành một chất mới tên gọi vinylaxetilen.
Trong phạm vi bài viết ta sẽ tìm hiễu kĩ hơn về công thức của vinylaxetilen và phương trình vinylaxetilen với H2, AgNO3, KMnO4, HCl nhé!

Khi cho axtilen tham gia phản ứng đime ta được:
Công thức vinylaxetilen, phương trình vinylaxetilen với H2, AgNo3, KMnO4, HCL Vinylaxetilen
Ta thấy trong công thức phân tử axetilen có liên kết ba và cả liên kết đôi, với cấu tạo như vậy nó sẽ thể hiện tính chất như những phân tử có liên kết bội khác như phản ứng cộng với H2, HCl hay phản ứng với AgNO3, KMnO4,..

Phản ứng cộng H2
Công thức vinylaxetilen, phương trình vinylaxetilen với H2, AgNo3, KMnO4, HCL
Ngoài ra còn có thể cộng tiếp vào nối đôi còn lại hoặc có thể cộng hoàn toàn
Công thức vinylaxetilen, phương trình vinylaxetilen với H2, AgNo3, KMnO4, HCL

Cộng HCl
HCl + C4H4 C4H5Cl
CH≡C-CH=CH2 + 2HCl CH2=CCl-CHCl-CH3
phản ứng này viết theo tỉ lệ mol 1:2
ngoài ra còn có thể cộng tiếp vào nối đôi còn lại, nói chung là tuân theo quy tắc Mac Cop nhi Cop: phần dương của tác nhân tấn công vào C mang nối đôi chứa nhiều Hidro hơn.

Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
Vinylaxetilen làm mất màu dung dịch thuốc tím
Công thức vinylaxetilen, phương trình vinylaxetilen với H2, AgNo3, KMnO4, HCL

Giống như các hidrocacbon khác thì vinylaxetilen cũng bị oxi hóa hoàn toàn thành CO2 và H2O
Công thức vinylaxetilen, phương trình vinylaxetilen với H2, AgNo3, KMnO4, HCL


Phản ứng thế bằng ion kim loại
Công thức vinylaxetilen, phương trình vinylaxetilen với H2, AgNo3, KMnO4, HCL
  • Đây là phản ứng đặc trưng có hiện tượng kết tủa. Cho nên dung dịch bạc nitrat là thuốc thử nhận biết hợp chất này. Tuy nhiên, các ankin có liên kết ba đầu mạch cũng có tính chất này nên ta không thể dùng thuốc thử dung dịch bạc nitrat để phân biệt chúng. Các bạn hãy ghi nhớ điểm này để không nhầm lẫn trong bài tập nhận biết nhé.

Ta thấy vinylaxetilen có công thức đặc biệt khi vừa có liên kết đôi vừa có liên kết ba trong phân tử, vì thế nó thể hiện tính chất gần giống với ankin, có các phương trình phản ứng với H2, AgNO3, KMnO4, HCl. HI vọng qua bài viết các bạn có thể hiểu thêm tính chất của vinylaxetilen và giúp ích được trong việc giải bài tập hữu cơ. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: Cách giải nhanh bài tập ancol