Hướng dẫn trả lời câu hỏi phần bài tập Địa lý lớp 9 trang 6 SGK Nước ta có bao nhiêu dân tộc và những nét riêng của các dân tộc ấy

Địa lý 9: Nước ta có bao nhiêu dân tộc và những nét văn hóa riêng của các dân tộc Bài 1 trang 6SGK
Trang phục truyền thống của người Khơ-me

Sau khi học xong bài học Cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong SGK Địa lý 9, các em sẽ gặp một số câu hỏi ở phần cuối bài. Và ở trang 6 SGK Địa Lý 9, các em sẽ có câu hỏi: Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hóa riêng của các dân tộc thể hiện ở những mặt nào? Cho ví dụ. Ở nước ta có rất nhiều dân tộc sinh sống gồm: Kinh, Khơ-me, Nùng, Tày … và mỗi dân tộc này sẽ có từng nét khác nhau trong sinh hoạt, đời sống, phong tục, …

Câu hỏi:
Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hóa riêng của các dân tộc thể hiện ở những mặt nào? Cho ví dụ?

Trả lời:
  • Nước ta có tất cả là 54 dân tộc.
  • Những nét văn hóa riêng của các dân tộc thể hiện qua các mặt yếu tố gồm:
- Trang phục
- Ngôn Ngữ
- Đời sống sinh hoạt hàng ngày
- Các phong tục, lễ hội …
  • Một số ví dụ:
- Về ngôn ngữ: người Kinh chúng ta sử dụng tiếng Việt truyền thống, trong khi một số dân tộc khác như: Khơ-me, Bà-nà, Tày … sử dụng ngôn ngữ địa phương.
- Lễ hội: Người Kinh có lễ Tết Nguyên Đán, người Khơ-me có lễ Chol Chnam Thmay (lễ mừng năm mới), người Ê Đê có lễ Tết cơm mới …
- Về trang phục: có sự khác biệt rõ ràng nhất giữa các dân tộc: người Kinh, người Thái, người Khơ-me …

Xem thêm: Địa lý 9: Các dân tộc ít người sinh sống, phân bố chủ yếu ở đâu Bài 1 trang 5 SGK