Hướng dẫn trả lời câu hỏi phần bài tập Địa lý lớp 9 trang 6 SGK Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta

Địa lý 9: Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta Bài 1 SGK trang 6
Một lễ hội truyền thống của người Mông

Ở phần trước, Vforum đã hướng dẫn các em trả lời câu 1 ở trang 6 SGK Địa lý 9. Qua câu hỏi đó các em đã biết được nước ta có tất cả 54 dân tộc, bên cạnh đó các em cũng hiểu thêm hơn về những nét đặc trưng riêng của từng dân tộc về: trang phục, ngôn ngữ, đời sống, … Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp tiếp về câu hỏi 2 trang 6 SGK Địa lý 9: Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta?

Câu hỏi:
Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta?

Trả lời:
Ở nước ta, tình hình phân bố của các dân tộc cũng rất đa dạng. Cụ thể:
  • Đối với người Kinh, họ chủ yếu tập trung sinh sống ở vùng đồng bằng, duyên hải.
Còn ở các vùng miền núi và trung du, chiếm khoảng 13.1% dân tộc ít người:
  • Ở các vùng núi cao là khu tập trung chủ yếu người Mông.
  • Ở các dãy sườn núi (độ cao từ 700 đến 1000m) tại đây tập trung chủ yếu là người Dao.
  • Khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên tập trung chủ yếu là các dân tộc người: Gia-rai, Mông, Cơ-ho, Ê đê …
  • Vùng cực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ yếu là người Chăm, Khơ-me.
  • Ở các đô thị hiện nay, người Hoa cũng đang dần tập trung phát triển mạnh.

Xem thêm: Địa lý 9: Nước ta có bao nhiêu dân tộc và những nét văn hóa riêng của các dân tộc Bài 1 trang 6SGK