Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 trang 7 SGK Địa lý 9: Nhận xét tình hình tăng dân số nước ta? Vì sao

Trong bài 2 SGK Địa lý 9, các em sẽ được học về dân số và gia tăng dân số. Như các em đã biết, Việt Nam là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới. Theo số liệu thống kê của năm 2014, nước ta đã đạt hơn 90 triệu người, với con số này Việt Nam chúng ta xếp ở vị thứ 14 thế giới, thứ 8 châu Á và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á về quốc gia đông dân. Ở trang 7 SGK Địa lý 9, giáo viên sẽ yêu cầu các em quan sát hình, nêu nhận xét về tình hình tăng dân số ở nước ta? Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh? Và Vforum sẽ hướng dẫn giải đáp câu hỏi này cho các em.

Câu hỏi:
Quan sát hình 2.1, nêu nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giám nhưng số dân vẫn tăng nhanh?
Địa lý 9 Bài 2 Câu 1 trang 7: Nhận xét tình hình tăng dân số nước ta? Vì sao

Trả lời:
  • Quan sát hình, các em cần phải chia ra các mốc quan trọng, gồm:
- Giai đoạn 1954 – 2003: sự gia tăng nhanh về dân số ở nước ta.
- Giai đoạn 1954 – 1969: bùng nổ dân số, nguyên nhân bởi lúc này nước ta đang dần phát triển và có những tiến bộ về y tế => đời sống nhân dân ổn định, đầy đủ. => Tỉ lệ sinh tăng, tỉ lệ tử giảm.
- Giai đoạn 1976 – 2003: Tỉ lệ gia tăng dân số giảm dần, thời điểm này nước ta đã bắt đầu tuyên truyền nhân dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
  • Giải thích câu hỏi vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh, là vì:
- Cơ cấu dân số trẻ.
- Phụ ở đang ở độ tuổi sinh đẻ cao.
- Dân số đông, quy mô lớn.
- Tuy tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số giảm nhưng so với các nước khác thì Việt Nam vẫn còn rất cao.
Xem thêm: Địa lý 9 Bài 1 Câu 3 trang 6: Em thuộc dân tộc gì? Dân tộc em đứng thứ mấy?