Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 trang 8 SGK Địa lý 9: Dựa vào bảng 2.1, hãy xác định các vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số cao nhất, thấp nhất

Trong phần câu hỏi giữa bài học Địa lý 9, ở trang 8 SGK các em sẽ phải trả lời câu hỏi Dựa vào bảng 2.1, xác định các vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao nhất, thấp nhất; các vùng lãnh thổ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn trung bình cả nước? Đây là câu hỏi đơn giản, các em chỉ cần dựa vào các số liệu ở bảng 2.1 đã cung cấp và đưa ra nhũng nhận xét trực quan nhất.

Câu hỏi:
Dựa vào bảng 2.1, hãy xác định các vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao nhất, thấp nhất; các vùng lãnh thổ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn trung bình cả nước?
Địa lý 9 SGK trang 8: Xác định các vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số cao nhất, thấp nhất

Trả lời:
Nhìn vào bảng 2.1, các vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao nhất và thấp nhất là:
- Vùng Đồng bằng sông Hồng thấp nhất với 1,11%.
- Vùng Tây Bắc cao nhất với tỉ lệ 2,19%.
Còn vùng lãnh thổ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn trung bình cả nước, bao gồm:
  • Tây Nguyên
  • Duyên Hải Nam Trung Bộ
  • Bắc Trung Bộ
  • Tây Bắc

Xen thêm: Địa lý 9 SGK trang 8: Dân số đông và tăng nhanh gây ra những hậu quả gì?