Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 trang 9 SGK Địa lý 9: Nhận xét tỉ lệ hai nhóm dân số nam nữ và cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 - 1999

Sau khi học xong phần 3 trong SGK Địa lý lớp 9 bài 2 về cơ cấu dân số. Giáo viên sẽ yêu cầu các em trả lời câu hỏi giữa bài học nằm ở trang 9 SGK, cụ thể: Dựa vào bảng 2.2 hãy nhận xét: Tỉ lệ hai nhóm dân số nam nữ thời kì 1979 – 1999? Và Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 – 1999? Để trả lời câu hỏi này các em cần chú ý đến những số liệu mà sách cung cấp trong bảng 2.2, sau đó so sánh các con số rồi đưa ra những kết luận.

Câu hỏi:
Dựa vào bảng 2.2 hãy nhận xét :
  • Tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 – 1999?
  • Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 – 1999?
Địa lý 9 SGK trang 9: Tỉ lệ hai nhóm dân số nam nữ thời kì 1979 - 1999? Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi

Trả lời:
Nhìn vào bảng 2.2, các em dễ dàng nhận xét như sau:
- Tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ trong giai đoạn 1979 – 1999 có sự chênh lệch khi mà tỉ lệ dân số nữ ngày càng giảm, ngược lại tỉ lệ dân số nam ngày càng gia tăng.
- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta trong thời kì 1919 – 1999:
Từ 0 – 14 tuổi
  • Nam giảm từ 21.8% xuống 17.4%
  • Nữ giảm từ 20.7% xuống 16.1%
Từ 15 – 59 tuổi
  • Nam tăng từ 23.8% lên 28.4%
  • Nữ tăng từ 26.6% lên 30%
Trên 60 tuổi
  • Nam tăng từ 2.9% lên 3.4%
  • Nữ tăng từ 4.2% lên 4.7%
=> Tỉ lệ gia tăng dân số thay đổi dần theo hai yếu tố
  • Thời gian
  • Nhóm tuổi
Nhận xét chung:
- Tỉ lệ nhóm tuổi trẻ em giảm dần.
- Tỉ lệ nhóm tuổi người trung niên, lao động và người già đang ngày càng gia tăng.

Xen thêm: Địa lý 9 SGK trang 8: Xác định các vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số cao nhất, thấp nhất