Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 Bài 2 câu 1 trang 10 SGK Địa lý 9: Dựa vào hình 2.1, hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta

Sau khi đã học xong bài số 2 môn Đía lý 9 về Dân số và gia tăng dân số, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp một số câu hỏi bài tập ở cuối bài học. Và bài viết này, Vforum sẽ hướng dẫn các em giải đáp câu 1 SGK Địa lý 9 trang 10: Dựa vào hình 2.1, hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta?. Đối với loại câu hỏi này, các em cũng chỉ cần dựa vào những số liệu thống kê trong bảng và đưa ra những so sánh, nhận xét để từ đó rút ra những kết luận đúng yêu cầu của câu hỏi.

Câu hỏi:
Dựa vào hình 2.1 hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta?
Các vùng
Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số
Cả nước
+Thành thị
+Nông thôn
1,43
1,12
1,52
- Trung du và miền núi Bắc Bộ
+Tây Bắc
+Đông Bắc
- Đồng bằng sông Hồng
- Bắc Trung Bộ
- Duyên hải Nam Trung Bộ
- Tây Nguyên
- Đông Nam Bộ
- Đồng bằng sông Cửu Long
2,19
1,30
1,11
1,47
1,46
2,11
1,37
1,39Trả lời:
Thông qua bảng 2.1, các em có thể nhận xét như sau:
- Số dân nước ta liên tục tăng mạnh, cụ thể số liệu năm 2009 số dân tăng gấp 3.5 lần so với năm 1954.
- Giai đoạn 1976 – 2009, nước ta bùng nổ dân số mạnh mẽ với tốc độ rất nhanh so với giai đoạn 1954 – 1976.
- Về tỉ lệ gia tăng tự nhiên, mặc dù vẫn có giai đoạn tỉ lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm, tuy nhiên số dân vẫn tăng lên qua mỗi năm. Thậm chí tăng rất nhanh đặc biệt trong giai đoạn 1954 – 1960.
- Dù hiện nay, nước ta đã khuyến khích các hộ dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình và con số tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số có phần giảm đi, tuy nhiên số dân vẫn tăng thêm.
- Các vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao nhất là Tây Nguyên, thấp nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng.

Xem thêm: Địa lý 9 SGK trang 9: Tỉ lệ hai nhóm dân số nam nữ thời kì 1979 - 1999? Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi