Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 Bài 2 Câu 2 trang 10 SGK Địa lý 9: Phân tích ý nghĩa của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số và thay đổi cơ cấu dân số nước ta?

Ở phần trước chúng ta đã cùng nhau trả lời câu 1 trang 10 SGK Địa lý 9, qua câu hỏi chúng ta đã có cái nhìn tổng thể, toàn diện về tình hình dân số và tỉ lệ gia tăng dân số ở nước ta qua từng thời kì. Và tiếp theo, chúng ta sẽ trả lời tiếp câu 2 trang 10 SGK Địa lý 9: Phân tích ý nghĩa của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số và thay đổi cơ cấu dân số nước ta? Đây là câu hỏi giúp các em ôn lại toàn bộ kiến thức đã được học trong bài số 2 này.

Câu hỏi:
Phân tích ý nghĩa của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số và thay đổi cơ cấu dân số nước ta?

Trả lời:
Ý nghĩa của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số (nghĩa là nêu ra những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số):
Kinh tế
Tăng năng suất lao động.
Tăng thu nhập bình quân đầu người.
Đời sống người dân được nâng cao hơn
Đáp ứng được việc làm, chỗ ăn ở.
Kéo theo phát triển nhiều vấn đề như: y tế, giáo dục, xã hội, …
Môi trường
Hạn chế bị khai thác tài nguyên.
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ý nghĩa của sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta:
- Ta nhận thấy tỉ lệ nhóm tuổi lao động và trên lao động đang ngày càng tăng => cần giải quyết được các vấn đề nhà ở, việc làm, cuộc sống người dân …
- Bên cạnh đó cũng cần cải thiện các vấn đề y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội … bởi dân số ở nhóm 0 – 14 tuổi đang có tỉ trọng cao.
- Không còn hướng đến cơ cấu dân số trẻ.

Xem thêm: Địa lý 9 SGK trang 10: Hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta?