Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 Bài 2 Câu 3 trang 10 SGK Địa lý 9: Dựa vào bảng số liệu, tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm và nhận xét?

Sau khi trả lời xong hai câu hỏi 1 và 2 ở trang 10 SGK Địa lý 9, các em dường như đã nắm được một vài kiến thức cơ bản, trọng tâm của bài: dân số và tình hình gia tăng dân số ở nước ta. Và chúng ta còn một câu 3 cuối cùng ở SGK trang 10 với nội dung: Dựa vào bảng số liệu, tính tỉ lệ % gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm và nêu nhận xét? Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta trong thời kì 1979 – 1999? Vforum sẽ hướng dẫn cho các em giải đáp câu hỏi này. Mời các em tham khảo bên dưới.

Câu hỏi:
Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Năm
Tỉ suất
1979
1999
Tỉ suất sinh
32,5 19,9
Tỉ suất tử
7,2 5,6

  • Tính tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm và nêu nhận xét?
  • Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng tự nhiên của dân số ỏ nước ta thời kì 1979 – 1999?
Trả lời:
- Chúng ta có công thức chung để tính Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số :
Tỉ suất Sinh – Tỉ suất Tử = Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%)
Như vậy chúng ta dễ dàng tính ra được các năm:
1979: 32.5 – 7.2 = 25.3 %o. => 25.3%
1999: 19.9 – 5.6 = 14.3 %o. => 14.3%
Lưu ý: Nhớ đổi đơn vị lại về % cho đúng.
- Nhận xét chung:
Về tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm xuống, cụ thể năm 1979 đạt 25.3% giảm xuống còn 14.3% (năm 1999).
Với xu hướng giảm này, qua đó cho ta thấy nước ta cũng đã thực hiện rất nhiều chính sách để nhằm làm giảm sự gia tăng dân số từ 1979 đến 1999.
- Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta trong thời kì 1979 – 1999:
Địa lý 9: Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm Bài 2 Câu 3 SGK trang 10


Xem thêm: Đía lý 9: Phân tích ý nghĩa của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số Bài 2 Câu 2 SGK trang 10