Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 Bài 3 trang 10 SGK Địa lý 9: Quan sát hình 3.1, hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào? Vì sao?

Trong bài 3 môn địa lý 9, các em sẽ được tìm hiểu về sự phân bố dân cư và các loại địa hình quần cư. Cụ thể ở bài học này các em sẽ cần nắm 3 vấn đề chính: mật độ dân số và phân bố dân cư, các loại hình quần cư và đô thị hóa. Ở giữa bài học, các em sẽ gặp một câu hỏi ở trang 10 SGK Địa lý 9 với nội dung: Quan sát hình 3.1, hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào. Thưa thớt ở những vùng nào? Vì sao? Và Vforum sẽ hướng dẫn các em giải đáp câu hỏi này.

Câu hỏi:
Quan sát hình 3.1, hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào. Thưa thớt ở những vùng nào? Vì sao?
Địa lý 9 SGK trang 10: Hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào? Vì sao?

Trả lời:
Nhìn vào hình 3.1, các em có thể nhận thấy sự phân bố dân cư rõ ràng, tập trung đông đúc ở 3 khu vực chính:
  • Đồng bằng
  • Ven biển
  • Đô thị
  • Còn ở vùng miền núi, dân cư tập trung thưa thớt, không nhiều.
Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố dân cư như hình 3.1 do nhiều yếu tố:
  • Địa hình đi lại dễ dàng.
  • Nhiều điều kiện phát triển kinh tế, sản xuất, văn hóa, xã hội …
  • Dân trí cao.

Xem thêm: Địa lý 9: Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm Bài 2 Câu 3 SGK trang 10