Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 Bài 3 trang 12 SGK Địa lý 9: Quan sát hình 3.1, hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta? Giải thích?

Trong bài 3 môn Địa lý 9, các em sẽ dựa vào hình 3.1 để trả lời một số câu hỏi. Trước đó các em đã trả lời câu hỏi sự tập trung dân cư đông đúc ở những vùng nào? Và ở trang 12 SGK Địa lý 9, chúng ta sẽ có thêm một câu hỏi liên quan đến hình 3.1 như sau: Quan sát hình 3.1, hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta? Giải thích? Và bài viết này Vforum sẽ hướng dẫn các em giải đáp câu hỏi trên.

Câu hỏi:
Quan sát hình 3.1, hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta? Giải thích?
Địa lý 9 trang 12 SGK: Hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta?

Trả lời:
- Đầu tiên các em nhận xét tổng quát, đó là giữa các vùng phân bố đô thị không đồng đều.
- Vùng có quy mô đô thị lớn nhất nước ta đó là vùng Đông Nam Bộ.
- Tuy nhiên vùng có nhiều đô thị nhất nước ta là Trung du miền núi Bắc Bộ với số lượng khoảng 15 đô thị (loại vừa và nhỏ).
- Tiếp theo là vùng Đồng Bằng sông Cửu Long với 12 đô thị và Đồng bằng sông Hồng 10 đô thị.
- Còn những vùng ít đô thị và dân cư thưa thớt nhất là: Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.
Giải thích:
- Thứ nhất do sự phân bố dân cư không đồng đều.
- Thứ hai do điều kiện phát triển kinh tế, xã hội giữa các vùng là khác nhau.
- Thứ ba diện tích giữa các vùng cũng có sự khác nhau.

Xem thêm: Địa lý 9 SGK trang 12: Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn?