Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 Bài 3 trang 13 SGK Địa lý 9: Dựa vào bảng 3.1, nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị?

Sau khi tìm hiểu ở mục 3 trong bài 3 Phân bố dân cư và các loại địa hình quần cư môn Địa lý 9, các em đã hiểu hơn về đô thị hóa ở nước ta là như thế nào. Việc đô thị hóa được biểu hiện qua rất nhiều yếu tố khác nhau gồm: số dân, quy mô, lối sống, tốc độ, kích cỡ. Và để các em hiểu rõ hơn về quá trình đô thị hóa ở nước ta, thì trong trang 13 SGK Địa lý 9, các em sẽ phải trả lời câu hỏi: Dựa vào bảng 3.1, nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta? Và trong bài viết này, Vforum sẽ hướng dẫn cho các em giải đáp câu hỏi trên nhé.

Câu hỏi:
Dựa vào bảng 3.1 hãy:
Năm
1985
1990
1995
2000
2003
Số dân thành thị
11360,0 12880,3 14938,1 18771,9 20869,5
Tỉ lệ dân thành thị
18,97 19,51 20,75 24,18 25,80
  • Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta?
  • Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hoá ở nước ta như thế nào?

Trả lời:
Nhận xét chung:
- Giai đoạn 1985 – 2003: số dân thành thị tăng 1,84 lần và tỉ lệ dân thành thị cũng tăng lên từ 18,97% (năm 1985) lên 25,8% (năm 2003).
- Giai đoạn số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh nhất là ở 1995 – 2000.
=> Qua những con số thống kê và nhận xét, chúng ta có thể thấy được quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra rất nhanh, mức độ quy mô ngày càng được mở rộng hơn.

Xem thêm: Địa lý 9 trang 12 SGK: Hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta?