Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài học Địa lý lớp 9 Bài 3 trang 14 SGK Địa lý 9: Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta?

Trong bài 3 SGK Địa lý 9, các em đã được tìm hiểu về phân bố dân cư và các loại địa hình quần cư. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời một số câu hỏi ở cuối bài học. Mở đầu là câu 1 trang 14 SGK địa lý 9: Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta? Trước tiên trả lời câu hỏi trên, các em cần ôn lại kiến thức đã học về mật độ dân số cũng như sự phân bố dân cư ở nước ta như thế nào, những nguyên nhân dẫn đến sự phân bố ấy.

Câu hỏi:
Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta?
Địa lý 9: Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta Bài 3 Câu 1 SGK trang 14

Trả lời:
Đặc điểm phân bố dân cư ở nước ta là không đồng đều:
  • Vùng miền núi và trung cư thì sự phân bố dân cư thưa thớt.
  • Ngược lại, vùng đồng bằng, ven biển và các đô thị thì dân cư tập trung đông đúc. Điển hình nhất là Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất nước ta.
  • Những khu vực ở ngoài rìa sẽ không tập trung đông dân bằng những khu vực trung tâm.

Xem thêm: Địa lý 9 SGK trang 13: Dựa vào bảng 3.1, nhận xét về số nhân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta