Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài học Địa lý lớp 9 Bài 3 Câu 3 trang 13 SGK Địa lý 9: Quan sát bảng 3.2 nêu nhận xét về sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta?

Trong SGK Địa lý trang 13, sau khi trả lời xong hai câu hỏi 1 và 2, các em đã phần nào nắm rõ được những kiến thức liên quan đến sự phân bố dân cư và các loại địa hình quần cư ở nước ta. Và ở cuối mục trả lời câu hỏi, giáo viên sẽ yêu cầu các em làm giải bài tập ở câu 3 trang 13 SGK Địa lý 9: Quan sát bảng 3.2 nêu nhận xét về sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta?, đây là bài tập sẽ giúp các em củng cố lại toàn bộ kiến thức của bài.

Câu hỏi:
Quan sát bảng 3.2 nêu nhận xét về sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta?
Địa lý 9: Nhận xét sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng nước ta Bài 3 Câu3 trang 13

Trả lời:
Qua bảng 3.2, nhận xét chung về sự phân bố dân cư giữa các vùng ở nước ta là không đồng đều.
  • Rõ rệt nhất là các vùng đồng bằng có mật độ dân số dày đặc. Ví dụ: Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.
  • Còn ở khu vực miền núi và tây nguyên, dân cư tập trung thưa thớt, vắng vẻ. Thấp là Tây Bắc và tiếp theo đến Tây Nguyên và Đông Bắc.

Xem thêm: Địa lý 9: Nêu đặc điểm các loại hình quần cư ở nước ta Bài 3 Câu 2 trang 13