Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 Bài 4 trang 16 SGK Địa lý 9: Quan sát hình 4.2, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta?

Sau khi học mục 2 về sử dụng lao động trong bài 4 SGK Địa lý 9, các em cần phải nắm được trọng tâm của mục này, đó là cơ cấu lao động ở nước ta có những sự chuyển biến. Tỉ lệ lao động của nhóm ngành công nghiệp – xây dựng đang ngày một tăng, ngược lại nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp đang có xu hướng giảm dần. Và ở trong phần học này, giáo viên sẽ yêu cầu các em trả lời câu hỏi ở trang 16 SGK Địa lý 9: Quan sát hình 4.2, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta?

Câu hỏi:
Quan sát hình 4.2, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta?
Địa lý 9 trang 16 SGK: Quan sát hình 4.2, nêu nhận xét cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành?

Trả lời:
Nhìn vào hình 4.2, các em có thể nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta như sau:
- Ngành Nông – lâm – ngư nghiệp vẫn thu hút lượng lớn lao động tập trung tại đây. Tuy nhiên từ năm 1989 – 2003, tỉ lệ này đã giảm từ 71,5% xuống còn 60,3% => xu hướng giảm.
- Còn đối với nhóm ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, mặc dù tỉ lệ lao động khá thấp, tuy nhiên nó đang mang xu hướng tăng dần lên trong giai đoạn 1989 – 2003.
=> Nhận xét chung: Nước ta đang dần chuyển sang hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Xem thêm: Địa lý 9 trang 15 SGK: Dựa vào hình 4.1, nhận xét cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn