Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 Bài 4 trang 16 SGK Địa lý 9: Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào?

Trong mục Vấn đề việc làm ở bài 4 SGK Địa lý 9, các em sẽ được tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến việc làm ở nước ta trong giai đoạn từ trước đến nay. Nhìn chung thì vấn đề việc làm vẫn là một trong những bài toán khó qua từng thời kì. Ở nước ta có điểm mạnh đó là lực lượng lao động lớn tuy nhiên hạn chế đó là nền kinh tế chưa phát triển, còn lạc hậu, vì vậy mà ở nước ta vẫn còn xuất hiện tình trạng thất nghiệp. Ở trang 16 SGK Địa lý 9, các em sẽ phải trả lời câu hỏi: Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào?

Câu hỏi:
Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào?

Trả lời:
Để giải quyết vấn đề việc làm, những giải pháp thích hợp như:
- Phát triển mở rộng quy mô hoạt động kinh tế ở các vùng nông thôn.
- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ ở khu vực thành thị.
- Mở nhiều lớp hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề để nâng cao tay nghề, chất lượng đào tạo cho người lao động.
- Tiếp thu, học hỏi nhiều công trình hiên đại của các quốc gia tân tiến trên thế giới.
- Đặc biệt, cần phải phân bố lại dân cư và lao động ở các vùng.

Xem thêm: Địa lý 9 trang 16 SGK: Quan sát hình 4.2, nêu nhận xét cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành?