Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài học Địa lý lớp 9 Bài 4 trang 17 SGK Địa lý 9: Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta?

Sau khi học xong bài 4 SGK Địa lý 9 về Lao động và việc làm chất lượng cuộc sống, chúng ta sẽ đi đến phần trả lời các câu hỏi ở cuối bài học. Đầu tiên chúng ta sẽ giải đáp câu 1 trang 17 SGK Địa lý 9: Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta? Đây là một câu hỏi dang mở, các em có thể trả lời bằng cách liên hệ thực tiễn, tuy nhiên vẫn khuyến khích các em trả lời sát với những kiến thức đã học trong bài 4 này.

Câu hỏi:
Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta?

Trả lời:
Giải quyết việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta bởi vì tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm ở nước ta còn rất cao, đặc biệt là ở thành thị. Cụ thể theo số liệu năm 2005:
  • Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị chiếm 5,3%.
  • Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn chiếm 9,3%.
  • Chưa kể dự kiến mỗi năm, nước ta khả năng tăng thêm 1 triệu lao động.

Xem thêm: Địa lý 9: Để giải quyết vấn đề việc làm, cần phải có những giải pháp nào SGK trang 16