Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lý lớp 9 Bài 5 Câu 1 trang 18 SGK Địa lý 9: Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về các mặt

Ở bài 4 SGK Địa lý 9, chúng ta đã cùng nhau học về vấn đề Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống. Và hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học sang bài 5 SGK trang 18 Địa lý 9 Thực hành phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999. Đây là bài tập giúp cho các em hiểu được những đặc điểm về số dân của hai năm 1989 và 1999, từ đó các em có thể tìm ra được những yếu tố khác như: cơ cấu dân số theo độ tuổi, tỉ lệ phụ thuộc …

Câu hỏi:
Quan sát tháp dân số năm 1989 và 1999
Địa lý 9: Thực hành Phân tích và so sánh hai tháp dân số 1989 và 1999 Bài 5 Câu 1 SGK trang 18

Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về các mặt :
  • Hình dạng của tháp.
  • Cơ cấu dân số theo độ tuổi.
  • Ti lệ dân số phụ thuộc.

Trả lời:
Phân tích và so sánh hai tháp dân số về:
  • Hình dạng của tháp
- Giống nhau:
+ Đều là tháp dân số trẻ.
+ Đáy rộng, đỉnh nhọn.
- Khác nhau: Nhóm tuổi từ 0 – 14 của tháp dân số 1989 rộng hơn so với tháp dân số 1999 => Như vậy tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta đang cho chiều hướng giảm dần.
  • Cơ cấu dân số theo độ tuổi và tỉ lệ phụ thuộc
Các em lập bảng như bên dưới để dễ hiểu hơn nhé.
Địa lý 9: Thực hành Phân tích và so sánh hai tháp dân số 1989 và 1999 Bài 5 Câu 1 SGK trang 18

Xem thêm: Địa lý 9: Dựa vào bảng số liệu, nhận xét sự thay đổi trong sử dụng lao động Bài 4 Câu 3 SGK trang 17