Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lý lớp 9 Bài 5 Câu 2 trang 18 SGK Địa lý 9: Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhân.

Trong bài viết trước, chúng ta đã cũng nhau phân tích ở câu 1 bài 5 SGK Địa lý 9, các em đã tìm ra được những đặc điểm giữa 2 tháp dân số năm 1989 và 1999, bên cạnh đó cũng phân tích được các mặt cơ cấu dân số theo độ tuổi và tỉ lệ phụ thuộc trong hai năm này. Và tiếp theo, chúng ta tiếp tục giải quyết câu 2 SGK Địa lý 9 trang 18 với yêu cầu: Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhân? Đây là câu hỏi mà các em cũng cần phải dựa vào hình ảnh 2 tháp dân số ở câu 1. Vforum sẽ hướng dẫn các em giải quyết câu hỏi này trong bài viết dưới đây.

Câu hỏi:
Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhân.

Trả lời:
Với những phân tích và so sánh ở câu 1, chúng ta có thể đưa ra một số nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta:
- Giai đoạn 1989 – 1999 có sự thay đổi về cơ cấu dân số. Cụ thể, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động và qua tuổi lao động tăng lên, ngược lại thành phần phụ thuộc lại có xu hướng giảm dần.
Nguyên nhân:
- Do thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa vì vậy nhóm tuổi 0 – 14 giảm.
- Do sự thúc đẩy phát triển kinh tế vì vậy đời sống người dân ngày càng được nâng cao chất lượng => độ tuổi trên 60 tăng lên.

Xem thêm: Địa lý 9: Thực hành Phân tích và so sánh hai tháp dân số 1989 và 1999 Bài 5 Câu 1 SGK trang 18