Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lý lớp 9 Bài 5 Câu trang 18 SGK Địa lý 9: Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế – xã hội?

Sau khi đã tìm ra nguyên nhân cho sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta ở Bài 5 câu 2 SGK trang 18, thì tiếp theo từ những phân tích ở câu 2, thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề ở câu 3 SGK Địa lý 9 trang 18: Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế – xã hội? Nêu những biện pháp khắc phục? Đây là một câu hỏi yêu cầu các em phải liên hệ thực tiễn hiện nay. Và vforum sẽ hướng dẫn gợi ý cho các em câu hỏi này.


Câu hỏi:
Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế – xã hội? Chúng ta cần phải có những biện pháp nào để từng bước khắc phục những khó khăn này?

Trả lời:
Thuận lợi
Khó khăn
Biện pháp
  • Lực lực lao động dồi dào
  • Lực lượng lao động bổ sung lớn
  • Nền kinh tế xã hội còn nhiều hạn chế.
  • Nhu cầu đời sống của người dân vẫn chưa đáp ứng đủ.
  • Tình trạng thất nghiệp còn diễn ra ở nhiều nơi.
  • Vẫn còn tồn đọng nhiều bất cập trong xã hội và kéo dài trì trệ.
  • Tiếp tục thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình nhằm làm giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số.
  • Phân bố lại tập trung dân cư giữa các vùng.
  • Tạo điều kiện, mở rộng quy mô việc làm cho người lao động.
  • Liên kết với các quốc gia khác thực hiện chính sách xuất khẩu lao động.


Xem thêm: Địa lý 9: Nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta Bài 5 Câu 2 SGK trang 18