Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 Bài 6 trang 20 SGK Địa lý 9: Dựa vào hình 6.1 hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?

Như vậy ở bài học trước, các em đã kết thúc chương đầu tiên của môn Địa lý 9 về Địa lý dân cư. Và bài học hôm nay, chúng ta sẽ đi qua chương thứ 2 về vấn đề Địa lý kinh tế. Mở đầu sẽ là bài 6 SGK Địa lý 9 với chủ đề Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. Ở giữa bài học, giáo viên sẽ yêu cầu các em giải đáp một câu hỏi ở trang 20 SGK Địa lý 9: Dựa vào hình 6.1 hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào? Vforum sẽ hướng dẫn cho các em trả lời ở phần bên dưới.

Câu hỏi:
Dựa vào hình 6.1 hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?
Địa lý 9: Dựa vào hình 6.1, phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Bài 6 SGK trang 20

Trả lời:
Dựa vào hình 6.1, các em có thể nhận xét như sau:
Có sự thay đổi về xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta. Cụ thể:
- Tỉ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp giảm (năm 1995 đạt 40,5% giảm xuống 23% vào năm 2002) và đang tiếp tục có xu hướng giảm mạnh.
- Tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng thì đang phát triển tăng nhanh từ năm 1995 chỉ đạt 28,8% nhưng đến năm 2002 đã tăng lên đén 38,5%.
- Về dịch vụ, tỉ trọng chiếm 38,5%, con số này khá cao tuy nhiên trong từng giai đoạn tỉ trọng này vẫn lên xuống khá thất thường.

Xem thêm: Địa lý 9: Cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có thuận lợi và khó khăn gì Bài 5 Câu 3 SGK trang 18