Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 Bài 6 Câu 2 trang 23 SGK Địa lý 9: Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu 6.2

Trong câu hỏi 1 bài 6 SGK trang 22, các em đã tìm hiểu về các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta. Các vùng này có những thế mạnh riêng và có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế - xã hội của vùng. Và tiếp theo, chúng ta sẽ trả lời câu 2 SGK Địa lý 9 trang 23 với nội dung: Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu 6.1. Và bài viết này, Vforum sẽ hướng dẫn các em giải đáp câu hỏi trên.

Câu hỏi:
Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Bảng 6.1. Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế, năm 2002
Các thành phần kinh tế Tỉ lệ %
Kinh tế nhà nước 38,4
Kinh tế ngoài nhà nước 47,9
Kinh tế tập thể 8,0
Kinh tế tư nhân 8,3
Kinh tế cá thể 31,6
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 13,7
Tổng cộng 100,0

Nhận xét về thành phần cơ cấu kinh tế.

Trả lời:
Địa lý 9: Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu 6.1 Bài 6 Câu 2 SGK trang 23

Lưu ý: Nhớ phải ghi tên biểu đồ CƠ CẤU GDP … Đây là một trong những chỗ mà học sinh thường hay quên.

Nhận xét:
- Thành phần cơ cấu kinh tế nước ta đa dạng nhưng không đồn đều:
  • Cơ cấu kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tỉ lệ khá thấp chỉ chiếm 13,7%.
  • Cơ cấu kinh tế nhà nước và ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng khá cao với lần lượt là 38,4% và 47,9%.
  • Thành phần kinh tế chiếm tỉ trọng cao nhất là Kinh tế cá thể đạt 31,6%. Thấp nhất là kinh tế tư nhân (8%) và kinh tế tập thể (8,3%)

Xem thêm: Địa lý 9: Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế trọng điểm Bài 6 Câu 1 SGK trang 22