Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lý lớp 9 Bài 7 Câu 3 trang 27 SGK Địa lý 9: Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em?


Sau khi đã giải đáp hai câu 1 và 2 ở bài 7 SGk Địa lý 9, các em đã nắm được những kiến thức trọng tâm của bài học này. Và chúng ta sẽ còn một câu hỏi cuối cùng trang 27 SGK Địa lý 9: Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em? Với câu hỏi này, các em phải đưa ra được những nông sản tiêu biểu của nước ta, từ đó mới có thể chứng minh được sự quan trọng của thị trường đối với tình hình sản xuất.

Câu hỏi:
Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em?

Trả lời:
Các em có thể liệt kê một số thị trường tiêu thụ chủ yếu ở nước ta như: cà phê, tiêu, nho, thanh long …
  • Đối với thị trường tiêu thu tiêu, cà phê thì chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên.
  • Còn với nông sản thanh long, nho thì thị trường tiêu thụ chủ yếu ở Bình Thuận.
  • Hay thị trường chè ở Thái Nguyên …

Xem thêm: Địa lý 9: Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào Bài 7 Câu 2 SGK trang 27