Hướng dẫn trả lời câu hỏi Địa lý lớp 9 Bài 8 trang 28 SGK Địa lý 9: Dựa vào bảng 8.1, nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp

Bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp một số câu hỏi trong bài 8 SGK Địa lý 9 với chủ đề Sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Cụ thể các em sẽ tìm hiểu về ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi ở nước ta. Ở trang 28 SGk Địa lý 9, các em sẽ cần phải trả lời câu hỏi giữa bài học: Dựa vào bảng 8.1, hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp. Và bài viết này Vforum sẽ hướng dẫn các em giải đáp.

Câu hỏi:
Dựa vào bảng 8.1, hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi này nói lên điều gì?

Trả lời:
Sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt như sau:
  • Cây công nghiệp tăng 9,2%.
  • Câu lương thực giảm 6,3%.
  • Câu ăn quả, rau đậu và cây khác giảm 2,9%.
Qua sự thay đổi tỉ trọng trên, chúng ta có thể thấy được nước ta đang tận dụng lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới, chuyển dần sang sản xuất, trồng các loại cây công nghiệp, cây hàng hóa, xuất khẩu, chế biến …

Xem thêm: Địa lý 9: Cho ví dụ để thấy vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất nông sản Bài 7 SGK trang 27